~

Az öregedés előrehaladtával a bőr képessége a sejt- és szövetkárosodás helyreállítására, valamint a gyulladások megszüntetésére jelentősen csökken, elősegítve az alacsony fokú gyulladást elősegítő állapotot. Fenntartva ez a megváltozott gyulladásos környezet hozzájárul a szövetkárosodás progressziójához és a metabolikus homeosztázis elvesztéséhez, kiváltva a sejt öregedését, amely a sejtciklus visszafordíthatatlan leállásához, sejtmorfológiai és epigenetikai változásokhoz és rendellenes szekréciós állapotokhoz vezet.

Az oxidatív stressz által kiváltott DNS-károsodás, az öregedéssel összefüggő szekréciós fenotípus (SASP) expresszió és a károsodott autofágia mind az öregedő sejtek általános jellemzői. A SASP-t több oldható és oldhatatlan faktorcsalád, például interleukinok, kemokinek, növekedési faktorok, proteázok és extracelluláris mátrix (ECM) oldhatatlan faktorok fokozott szekréciója jellemzi; a SASP szekréció elősegíti bizonyos káros szöveti mikrokörnyezet jellemzőit, például a sejtproliferáció gátlását és a fokozott gyulladást.

~

A legújabb adatok arra utalnak, hogy a fibroblasztok proliferációs szintjük megváltozása és a SASP fibroblasztok dermális felhalmozódása következtében a bőr öregedését meghatározó fő tényezők közé tartoznak.

~

A fibroblasztok kulcsfontosságú elemei a dermális architektúrának és működésének, előállítják és rendezik az ECM összetevőit, mint például a kollagént, az elasztint és a GAG-okat, az ECM architektúra károsodása hozzájárul az öregedés progressziójához.

A sejtekben történő reaktív oxigén származékok termelése, a DNS-károsodás kulcsfontosságú forrása, amely szorosan összefügg a sejtek öregedésével. Az elöregedett sejtekben az előrehaladott glikációs végtermékek (AGE-molekulák) felhalmozódása a cukrok és más molekulák, például fehérjék vagy lipidek csökkenésének a következménye a dermális ECM-ben. A fehérjéket, például a kollagént negatívan befolyásolhatja ez a jelenség, csökkentve a strukturális támogatottságot és rugalmasságot, és így tovább fokozhatják az öregedés látható jeleit.

Egyre nagyobb figyelem irányul a melanociták lehetséges szerepére a bőr öregedési folyamataiban. A melanociták egy különösen erős szekréciós sejtpopuláció, ahol a kumulatív mutációk proliferációt és öregedési leállást is kiválthatnak, befolyásolva a proliferációs potenciált és a bazális keratinociták differenciálódását. Továbbá a melanocitákra az utóbbi időben jelentős immunrendszer-modulátorokként tekintenek, ezentúl hozzájárulhatnak a SASP-hez is, amelyet klasszikusan a hipodermális fibroblasztoknak tulajdonítanak.

~

A csiganyálka igazolt öregedést lassító hatásai

Az orvosi tisztaságú csiganyálról megállapították, hogy elősegíti a bőr homeosztázisát és ellensúlyozza a bőr integritásának öregedéssel összefüggő hanyatlását. Az esztétikai kezelésre alkalmas csiganyálka különösen nagy és alacsony molekulatömegű fehérjéket, fibroblaszt növekedési faktor (FGF)-szerű aktivitású fehérjéket, antioxidáns molekulákat (szuperoxid-diszmutáz (SOD), glutation S transzferáz (GSH-T)), kollagenázthemocianint és más polipeptideket tartalmaz. továbbá megtalálható benne az ECM építőkövei (kollagén, elasztin, proteoglikán, glükózaminoglikán és hialuronsav), vitaminoknyomelemek és kalcium sók. 

~

A csiga szekréciós váladéka pozitív hatást fejt ki a bőr homeosztázis fenntartásában és javításában részt vevő különböző folyamatokra:

  • fibroblaszt proteosztázis, 
  • proliferáció 
  • és migráció, 
  • ECM összeszerelés, 
  • és kiemelkedően hatékony a sebgyógyulás terén. 

~

Ebben a tanulmányban bizonyosságot nyert, hogy a csiganyál gyengítette az öregedéssel kapcsolatos paramétereket, mint például a ß-gal aktivitást és a ROS-szinteket (Reaktív Oxigén Származékokat) mind a fibroblasztokban, mind a melanoma sejtekben. 

Képes csökkenteni a szöveti funkciók öregedés során bekövetkező károsodását azáltal, hogy megőrzi az öregedő sejtek specifikus kimeneteit, például az anyagcserét és a lizoszómális funkciót, a szekréciós hatékonyságot és a proteosztázist mindkét sejtvonalban. 

Ezek az eredmények alátámasztják a terápiás/megelőző kozmetológiai kezelések megtervezését, amelyek hatékonyan hatnak a proliferatív/regeneratív folyamatokra.

~

EREDMÉNYEK:

~

A csiganyálka antioxidáns hatása

A bőr öregedésével felhalmozódott öregedő sejtek csökkentik az antioxidáns kapacitást, elősegítve az oxidatív folyamatokat és károsan megváltoztatva a sejtszerkezetet, ami hozzájárul az életkorral összefüggő bőrelváltozásokhoz. A csiganyálka kivonat jelentősen csökkentette a H2O2 által kiváltott oxidatív stresszt és megfordította az öregedési fenotípust. 

~

A csiganyálka hatása a β-galaktozidáz aktivitásra

A β-galaktozidázok  jelentősen befolyásolják a fibroblasztok és a melanociták öregedését. A kutatás során bebizonyosodott, hogy a csiganyálka kezelés 67%-70%-kal csökkentette a β-galaktozidáz-pozitív sejtek százalékos arányát a fibroblaszt és a melanocita sejtekben.

~

A csiganyálka hatása az öregedéssel kapcsolatos sejtmorfológiára

Annak bebizonyítására, hogy a csiganyálka kezelés hatással van-e az öregedéssel összefüggő morfológiai változásokra, megvizsgáltak egy citoszkeletont immunfluoreszcenciával. Az öregedő fibroblasztokra a sejtforma ellaposodása és megnagyobbodása jellemző, ami a H2O2-nek kitett sejtekben figyelhető meg (B). A csiganyálkával kezelt sejtek azonban visszanyerték a bazális citoszkeleton mikrotubulusok megnyúlását és méretét az öregedő sejtekhez képest (C).

~

~

Az öregedésre érzékeny fehérjék elemzése

Immunfluoreszcens festéssel értékelték az öregedési indukcióra érzékeny különböző fehérjék expressziós szintjét H2O2 hatásának csiganyálka jelenlétében vagy hiányában. Az egyik legreprezentatívabb öregedési marker az mTOR, amely az autofágia iniciációjának döntő szabályozója, és a SASP szabályozáson keresztül részt vesz az öregedés folyamataiban. Így az mTOR túlzott aktiválása elősegíti a sejtek öregedését, míg elnyomása blokkolja a sejtek öregedését, csökkenti a SASP-t és meghosszabbítja a sejt élettartamát. Ezért az mTOR autofágia szabályozó központi szerepet játszik az öregedéssel összefüggő folyamatok meghatározásában. A H2O2 által kiváltott öregedés az mTOR szintek növekedését okozta (B, E), míg a csiganyálka kezelés megfordította ezt a hatást és gátolta az mTOR expressziót (C, F).

~

~

sirtuinok más szabályozók, amelyek lassítják a sejtek és a szervezet öregedését. A sirtuinok különböző szinteken képesek módosítani a sejt metabolikus állapotát és a proteosztázist, valamint ellensúlyozzák a genom újraprogramozását. A sirtuinok bizonyítottan öregedésgátló hatást fejtenek ki a bőr összetevőire, csökkentik a gyulladást és elősegítik az autofágiát. A sirtuinok az élettartamhoz kapcsolódó fehérjék, amelyek fontos szerepet játszanak a DNS-károsodás helyreállításában, valamint a gyulladás és az oxidatív stressz szabályozásában. Ebben a tanulmányban értékelték a SIRT1 és SIRT6 expresszióját a kezelések után, és megfigyelték, hogy a DNS-károsodást előidéző H2O2 hatására csökkent a SIRT1 és SIRT6 termelés (B, E). Az ezt követő csiganyálka kezelés azonban elősegítette a SIRT1 és SIRT6 expresszióját, visszafordítva a H2O2 által kiváltott szuppressziót az öregedő sejtekben (C, F). Az öregedő fibroblasztok csiganyálkával történő kezelése elnyomta az mTOR-t és elősegítette a SIRT1/6 expresszióját, csökkentve az öregedési folyamatokat.

~

~

fejlett glikációs végtermékek (AGE molekulák) szintén fontos szerepet játszanak a bőr öregedésében. Különböző AGE-molekulák, mint például a karboxi-metil-lizin (CML) és a pentozidin, glikációs reakciókat okoznak, így az AGE akkumulációja a bőr homeosztázisának módosulásához vezet, és elősegíti az öregedési fenotípust. A fejlett glikációs végtermékek (AGE-molekulák) mTOR expressziót indukálhatnak, és az öregedési fenotípusokra jellemző morfológiai bőrkárosodást és elváltozásokat idézhetnek elő. Az AGE molekulák felhalmozódása megzavarja az egyensúlyt az ECM komponensek és enzimek szintézise között, megváltoztatva a bőrsejtek biológiáját és ezáltal a bőr szerkezetét. Továbbá ezek az altermékek növelhetik az intracelluláris ROS-t és a gyulladást elősegítő citokineket, megváltoztatva a szekréciós aktivitást. A csiganyálka kezelés csökkentette a ROS termelést és az AGE-molekulák, például a CML felhalmozódását, ami fokozza a glikációs reakciókat. A csiganyálka kezelés öregedő sejtállapotra gyakorolt ​​hatásának további vizsgálata érdekében immunfluoreszcenciával elemezték a karboxi-metil-lizin (CML) jelenlétét H2O2 és H2O2+csiganyálka kezelések után. Az eredmények azt mutatják, hogy a H2O2 a CML növekedését indukálta a fibroblasztokban és a melanocitákban (B, E), míg a CML szignifikáns csökkenése volt megfigyelhető a csiganyálkával kezelt sejtekben (C, F).

~

~

kollagén termeléssel kapcsolatban Huang et al. kimutatta, hogy a H2O2 csökkenti az I. típusú kollagén mRNS expresszióját, és megzavarja a transzformáló növekedési faktor béta transzdukcióját, és ezt követően gátolja a kollagén bioszintézist, elősegítve a bőr öregedését. Ebben a vizsgálatban a H2O2 és H2O2+csiganyálka kezelések hatását értékelték a prokollagén-1 expressziójára. Amint az megfigyelhető, a prokollagén-1 expressziója csökkent a H2O2-nek kitett sejtekben (B, E). Azonban a csiganyálkával kezelt sejtekben, miután H2O2-nek voltak kitéve, ennek a faktornak az expressziója visszaállt az alapszintre (C, F). Bizonyított tény,, hogy a csiganyálka kezelés növeli a prokollagén-1 szekréciót az öregedő sejtekben, csökkentve a H2O2 által kiváltott öregedő fenotípust.

~

A csiganyálka specifikus hatását a melanocitákra

melanociták központi elemként jelentek meg az összetett sejtkommunikációs hálózatokban, amelyek felelősek a bőr felépítéséért és működéséért. A megváltozott melanizáció az öregedés egyik jellemzője. Megfigyeléseink egyértelműen bizonyították, hogy a csiganyálka elősegíti a proteosztázist és csökkenti az oxidatív stresszt a B16-F10 melanocitákban. A fibroblasztokban kapott eredményekkel összhangban a csiganyálka nem befolyásolja a sejtciklus leállítását B16-F10-ben, de gátolja az mTOR-t és elősegíti a SIRT1/6 expresszióját. A csiganyálka szintén csökkentette a sejtek öregedését a B16-F10 sejtekben a glikációs termék modulációja révén. Ezek az eredmények bizonyították a csiganyálka szerepét az öregedés modulációjában nem csak a fibroblasztokban, hanem egy melanocita sejtvonalban is. Az a tény, hogy a csiganyálka képes gátolni a melanoma sejtvonalak öregedését, további öregedésgátló mechanizmusra utal, beleértve a melanogenezis normalizálását. 

~

ÖSSZEGZÉS

Ebben a tanulmányban az orvosi tisztaságú csiganyálka specifikus hatását vizsgálták az akut oxidatív stressz által kiváltott sejtöregedés fenotípusok vonatkozásaiban. Azt találták, hogy a csiganyálka kezelés helyreállította a sejtmorfológiát, és normalizálta a metabolikus homeosztázist (ROS, SIRT1/6), a szekréciós kapacitást (CML, prokollagén) és a proteosztázis mutatóit. 

~

Ezek a megfigyelések azt mutatják, hogy a csiganyálka kezelés hozzájárulhat a bőr öregedésének lelassításához azáltal, hogy fenntartja és javítja az idős/öregedő bőrsejtpopulációk funkcionalitását, mérsékli a szövetek integritásának csökkenését, és ezáltal az öregedő szövetekben játszódó degeneratív folyamatokat. 

~

Ezek az eredmények megerősítik és kiemelik a csiganyálkáról szóló legújabb tanulmányokban megfigyelt öregedésgátló előnyeit, amelyek erős aktivitást mutattak a fibroblasztok és keratinociták proliferációjában és migrációjában, fokozva a sebgyógyulást. Így a csiganyálkát esztétikai szövet biostimulátorként, regeneráló összetevőként azonosíthatjuk, amely képes megfiatalítani a sérült és öregedő bőr összetételét és funkcionalitását.

~

Az orvos-kozmetikai csiganyálka aktív vegyületként hozzájárul a bőr helyreállításához és egészségéhez, és gátolja az öregedést az autofágia funkcióinak és a szövetek integritásának megőrzésével, még a sejtek öregedésével szemben is. 

~

Forrás: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9224471/

~

Rendeld meg most! Irány a webshop!

~

Healthy Skin Serum gél természetes csiganyálka és hialuronsav tartalmú készítményt Bőrgyógyászati ​​Klinikán bőrgyógyászok felügyelete mellett tesztelték. A kutatás során bebizonyosodott, hogy a termékben található biztonságos, jól összeállított hatóanyagoknak köszönhetően többirányú hatása van. Enyhülést hoz a viszketés, hámlás és seborrhea tüneteivel járó betegségekben. A különböző típusú dermatózisokban szenvedők a készítmény használata után a betegség tüneteinek gyorsabb visszafejlődését figyelték meg. A megfelelő hidratálásnak és nyugtató és regeneráló hatásának köszönhetően a szérum megszünteti a kellemetlen égő érzést és viszketést. A bőr kivörösödése és hámlása, amely gyakran kíséri a gyulladást, szintén csökken.

~

Healthy Skin Serum gél rendszeres használata befolyásolja a bőrgyógyászati ​​elváltozások eltűnését, beleértve azokat is, amelyeket pl. staphylococcus aureus idézett elő.

~

Vásárold meg itt a webshopban, az orvos-kozmetikai szövetregenerációra képes, 98%-os koncentrációjú csiganyálka kozmetikumokat!

~

Klikk a képre!

~